Öz Bakım Becerileri

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Çocuklarımızın günlük rutin etkinlikleridir.Bunlar arasında beslenme,uyku,giyinme-soyunma,diş fırçalama,el-yüz yıkama,ayakkabılarını giyme gibi faaliyetler yer alır.Hedefimiz,bu gelişim esnasında çocuğa,kendi kendine bağımsız yaşam becerilerini gerçekleştirmesinde yardımcı olmaktadır.

ÖZBAKIM DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE ÇOCUKLARA KAZANDIRILMASI AMAÇLANAN BECERİLER

 • Vücudunu tanıma ve gereksinimlerinin farkında olabilme.
 • Bir birey olarak kendine ait ilgi,istek ve yeteneklerinin farkında olabilme.
 • Yapabildiklerini ve yapamadıklarını ifade edebilme.
 • Sonuçlandırması gereken etkinliği bitirme konusunda sabırlı davranabilme.
 • Özbakım için gerekli araçları yardımlı-yardımsız kullanabilme.
 • Sağlıklı bir yaşam için gereken kuralları kavrayabilme.
 • Sağlıklı bir yaşam için gereken-gerekmeyen davranışları söyleyebilme.
 • Sağlıklı bir yaşam için temizlikle ilgili davranışları (el-yüz yıkama,diş fırçalama,tuvalet temizliği,çevreyi temiz  tutma,besin temizliği vb.) gösterebilme.
 • Dengeli beslenme ile ilgili davranışları (yiyecekler arasında ayrım yapmama,tabağına konan yeterli miktardaki yiyeceği bitirebilme,yiyecekleri uygun zamanlarda yeme,sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten kaçınma vb.)gösterebilme.
 • Sağlıklı bir yaşam için dinlenme ile ilgili davranışları (dinlenme ve uyku zamanlarını ayarlayabilme,gerekli ön hazırlıkları yapabilme vb.) gösterebilme.
 • Sorumluluk alma,öz yeterlilik ve kendine güven duyma gibi bağımsız yaşamı olumlu yönde destekleyen duyguları kazanabilme.
 • Kendini kazalardan korumaya yönelik davranışları (tehlikeli araç-gereçlerle oynamama,tehlike arz eden hareketlerden kaçınma vb.) gösterebilme.
 • Çevreyi kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde organize edebilme.
 • Başkalarının gereksinimlerine karşı duyarlı olabilme ve bu gereksinimlerini karşılayabilmelerinde yardımcı olabilme.

Düşüncelerinizi yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir