Dil Gelişimi

DİL GELİŞİMİ

Dil,doğumla başlayıp,yaşamın sonuna kadar devam eden dönem içerisinde gelişimini devam ettirmektedir.Dil gelişimi beyindeki olgunlaşma sürecine bağlı olarak düzenli bir sıra izlemekte günlük yaşantılar sırasında edinilen deneyimler ve taklit edilen modeller yoluyla kazanılmaktadır.

Okul öncesi dönem çocuklarımızın dil gelişimini desteklemeyi amaçlayan etkinliklerimiz dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine yöneliktir. Bu becerilerin gelişiminin desteklenmesi,çocukların içinde yaşadıkları kültüre ait konuşulan dili anlayabilme ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

DİL GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER YOLUYLA ÇOCUKLARA KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN BECERİLER

 • Düzgün ve anlaşılır biçimde konuşabilme.
 • Kelime dağarcığını genişletebilme.
 • Duygu ve düşüncelerini sözel ifadelerle aktarabilme.
 • Diğerleriyle deneyimlerini paylaşabilme.
 • Önerilerini uygun şekilde ve düzgün bir ifadeyle aktarabilme.
 • Karşılıklı iletişimde aktarımları sözel ve sözel olmayan ifadelerle doğru ve anlamlı yorumlayabilme.
 • Sözel ifade ile birlikte uygun vücut hareketlerini kullanabilme.
 • Sözel durumlara uyum sağlamada konuşmayı araç olarak kullanabilme.
 • Aktif dinleme becerisi kazanabilme.
 • Dramatik oyun içerisinde konuşmayı etkin şekilde kullanabilme.
 • Küçük,büyük grup tartışmalarına etkin ve üretken şekilde katılabilme.
 • Değişik durumlara ve dinleyici yapısına göre konuşma şeklini,cümlelerini, kelimelerini ayarlayabilme.
 • Desteklenen yada açıklanan bilgi ile karar verme becerisini geliştirebilme.
 • Karşıdaki kişinin ifade etmek istediklerini doğru algılayabilme ve yorumlayabilme.
 • Anlamı keşfetmeye yönelik soru sorma becerisini geliştirebilme.Yeni kelimeler öğrenme ve bunları doğru cümle yapıları içinde kullanabilme.

 

Düşüncelerinizi yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir