Bilişsel Gelişim

BİLİŞSEL GELİŞİM

“Bilişsel Gelişim” Dünyamızı öğrenmeyi içeren zihinsel faaliyetler anlamına gelmektedir.Aynı zamanda “düşünme” ile eş anlamlıdır.Çocuklar,yetişkinler gibi düşünemezler.Ancak yetişkinlerden daha basit bir düşünme örüntüsü gösteren küçük yetişkinler de değillerdir.Onların kendilerine özgü bir dünya görüşü ve düşünme sistemi bulunmaktadır.

 

BİLİŞSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE ÇOCUKLARIMIZA KAZANDIRMAYI AMAÇLADIĞIMIZ HEDEFLER

 • Belli bir durumla ilgili gözlenmesi gereken önemli noktaları (renk, şekil, boyut, fonksiyon, koku, ses, tat vb.) söyleyebilme.
 • Bir durumla ilgili gözlem sonuçlarını (benzerlik ve farklılık gibi) ifade edebilme.
 • Verilen nesne,olay yada sözcükleri hatırlayabilme.
 • Nesneleri çeşitli özelliklerine (renk,şekil,boyut vb.) göre eşleştirebilme, sınıflayabilme, gruplayabilme, sıralayabilme.
 • Matematik ve Fen-Doğa ile ilgili temel kavramları araştırarak,inceleyerek değişik deneyimler aracılığı ile öğrenebilme.
 • Problem çözmede,değişik araç-gereç ve materyalleri kullanabilme.
 • Belli durumlarla ilgili neden-sonuç ilişkisini kurabilme.
 • Araştırıcı ve çok yönlü düşünme becerisini kazanabilme.
 • Verilen bir problem durumunu tanıyabilme,çeşitli çözüm yolları önerme ve uygun olanı tercih ederek sonuca ulaşabilme.
 • Denenen çözüm yollarının geçerli ve geçersiz yanlarını söyleyerek,en uygun çözüm yoluna karar verebilme.
 • Mekanı tanıma ve mekanla ilişkili kavramları değişik deneyimler içinde öğrenebilme.
 • Görsel algılama becerisini geliştirebilme.
 • Dikkat ve konsantrasyonunu arttırabilme.
 • Mantıksal ardışıklığı oluşturma ve sonuçlarını anlayabilme.
 • Olaylarla ilgili düşüncelerini deneme yanılma yoluyla test edebilme.
 • Zaman ile ilgili kavramları,günlük yaşam deneyimlerini oyun etkinlikleri sırasında kazanarak,değişik durumlar içinde genelleyebilme.

 

Düşüncelerinizi yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir