Gelişim Alanlarımız

Sosyal ve Duygusal Gelişimi

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNUN SOSYA VE DUYGUSAL GELİŞİMİ Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı bir dönem olup daha sonraki gelişim aşamalarını da belirleyecek bir zaman dilimidir.Beyin,duyu,hareket,zeka,dil,sosyal ve duygusal gelişim alanları okul öncesi dönemde hem gelişimsel hız hem de nitelik açısından oldukça önemli karakteristik özellikler gösterir. 0-6 yaş döneminin bu özelliğinden […]

Öz Bakım Becerileri

ÖZ BAKIM BECERİLERİ Çocuklarımızın günlük rutin etkinlikleridir.Bunlar arasında beslenme,uyku,giyinme-soyunma,diş fırçalama,el-yüz yıkama,ayakkabılarını giyme gibi faaliyetler yer alır.Hedefimiz,bu gelişim esnasında çocuğa,kendi kendine bağımsız yaşam becerilerini gerçekleştirmesinde yardımcı olmaktadır. ÖZBAKIM DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE ÇOCUKLARA KAZANDIRILMASI AMAÇLANAN BECERİLER Vücudunu tanıma ve gereksinimlerinin farkında olabilme. Bir birey olarak kendine ait ilgi,istek ve yeteneklerinin farkında olabilme. Yapabildiklerini ve yapamadıklarını ifade […]

Motor Gelişimi

MOTOR GELİŞİM Çocuklarımız için motor hareket, sözsüz iletişim anlamındadır.Motor davranışlar yoluyla çocuklarımız dış dünya ile iletişim kurarlar.Motor gelişimle ilgili etkinlikler çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra,zihinsel,sosyal ve duygusal gelişimlerine de önemli katkı sağlar.Çocuklar için sanat yada müzik etkinlikleri kadar hayati önem taşır.Motor gelişimi ile ilgili etkinlikler aracılığı ile çocuklar kendi vücutlarını tanır,fiziksel yeteneklerini ve sınırlılıklarını keşfederler. […]

Dil Gelişimi

DİL GELİŞİMİ Dil,doğumla başlayıp,yaşamın sonuna kadar devam eden dönem içerisinde gelişimini devam ettirmektedir.Dil gelişimi beyindeki olgunlaşma sürecine bağlı olarak düzenli bir sıra izlemekte günlük yaşantılar sırasında edinilen deneyimler ve taklit edilen modeller yoluyla kazanılmaktadır. Okul öncesi dönem çocuklarımızın dil gelişimini desteklemeyi amaçlayan etkinliklerimiz dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine yöneliktir. Bu becerilerin gelişiminin desteklenmesi,çocukların içinde yaşadıkları […]

Bilişsel Gelişim

BİLİŞSEL GELİŞİM “Bilişsel Gelişim” Dünyamızı öğrenmeyi içeren zihinsel faaliyetler anlamına gelmektedir.Aynı zamanda “düşünme” ile eş anlamlıdır.Çocuklar,yetişkinler gibi düşünemezler.Ancak yetişkinlerden daha basit bir düşünme örüntüsü gösteren küçük yetişkinler de değillerdir.Onların kendilerine özgü bir dünya görüşü ve düşünme sistemi bulunmaktadır.   BİLİŞSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE ÇOCUKLARIMIZA KAZANDIRMAYI AMAÇLADIĞIMIZ HEDEFLER Belli bir durumla ilgili gözlenmesi gereken […]