Gelisim Alanlarımız

ÖZ BAKIM BECERİLERİ Çocuklarımızın günlük rutin etkinlikleridir.Bunlar arasında beslenme,uyku,giyinme-soyunma,diş fırçalama,el-yüz yıkama,ayakkabılarını giyme gibi faaliyetler yer alır.Hedefimiz,bu gelişim esnasında çocuğa,kendi kendine bağımsız yaşam becerilerini gerçekleştirmesinde yardımcı olmaktadır. ÖZBAKIM DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE ÇOCUKLARA KAZANDIRILMASI AMAÇLANAN BECERİLER Vücudunu tanıma ve gereksinimlerinin farkında […]
MOTOR GELİŞİM Çocuklarımız için motor hareket, sözsüz iletişim anlamındadır.Motor davranışlar yoluyla çocuklarımız dış dünya ile iletişim kurarlar.Motor gelişimle ilgili etkinlikler çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra,zihinsel,sosyal ve duygusal gelişimlerine de önemli katkı sağlar.Çocuklar için sanat yada müzik etkinlikleri kadar hayati önem […]
DİL GELİŞİMİ Dil,doğumla başlayıp,yaşamın sonuna kadar devam eden dönem içerisinde gelişimini devam ettirmektedir.Dil gelişimi beyindeki olgunlaşma sürecine bağlı olarak düzenli bir sıra izlemekte günlük yaşantılar sırasında edinilen deneyimler ve taklit edilen modeller yoluyla kazanılmaktadır. Okul öncesi dönem çocuklarımızın dil gelişimini […]
BİLİŞSEL GELİŞİM “Bilişsel Gelişim” Dünyamızı öğrenmeyi içeren zihinsel faaliyetler anlamına gelmektedir.Aynı zamanda “düşünme” ile eş anlamlıdır.Çocuklar,yetişkinler gibi düşünemezler.Ancak yetişkinlerden daha basit bir düşünme örüntüsü gösteren küçük yetişkinler de değillerdir.Onların kendilerine özgü bir dünya görüşü ve düşünme sistemi bulunmaktadır.   BİLİŞSEL […]