Yazar: admin

ORF-RİTİM VE ENSTRÜMAN ÇALIŞMALARI Çocukların hem bilişsel,sosyal duygusal,motor ve dil gelişimlerini destekleyen,hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır.Bu çalışmalar,ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları,ritim çalışmaları,nefes ve ses çalışmaları,şarkı söyleme,çalgı çalma,yaratıcı hareket ve dans,müzik eşliğinde hareket,müzikli öykü […]
ALAN GEZİLERİ Çocuklarımızın araştırma yapma,problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır.Bu geziler bir yandan çocuklarımızın yaşadıkları çevreyi tanımalarına,bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlayan etkinliklerden […]
YARATICI DRAMA ÇALIŞMALARI Çocuklarımızın grup içerisinde durum yada olayları kendi yaşantılarından yola çıkarak,materyaller kullanarak,dramatik formlar yoluyla canlandırmalarını içerir.Yaratıcı drama çalışmaları çocuklarımızın yaparak,yaşayarak öğrenmesini amaçlayan,tüm gelişim alanlarını destekleyen,daha önceden belirlenmiş amaçları olan,olayları sözel yada sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı,içinde […]
İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Çocuklarımızın okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal,motor,bilişsel,dil ve özbakım becerileri gibi bütün alanlarda çalıştığımız aşamaları içerir.Öğrencilerimizin ilkokula geçişini kolaylaştırmak,hazırbulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. […]
GÖRSEL SANATLAR Çocuklarımızın hayal gücünü ve üretkenliğini kullanarak,eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir.Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olup,içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara saygı duymasına […]
BİREYSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI Anaokulu Programımız her çocuğun özel ve farklı olduğu gerçeği üzerine yoğunlaşmış olup, çocuklarımıza bireysel gelişimlerini izleyen;kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilen,özgüveni yüksek,kendisi ve çevresiyle barışık,hoşgörülü,diğer bireylere ve görüşlere saygılı,sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlayacak donanım edindirmeyi amaçlar. Programımız Milli […]